blokkenmotief

Nieuws

8juni

ISI’s PDF specialist Menno Mooy bespreekt tijdens de jaarlijkse update over grafische standaardisatie van het CMBO de GWG 2015 PDF-specificaties.

ISI’s PDF specialist Menno Mooy zal tijdens de jaarlijkse update over grafische standaardisatie bij GOC in Veenendaal een presentatie geven over de GWG 2015 PDF-specificaties. Deze dag wordt georganiseerd door het CMBO dè kennisvereniging op het gebied van de trends en technologische ontwikkelingen binnen de communicatiemedia.

Lees hieronder het bericht van het CMBO.

Op donderdag 15 juni 2017 vindt bij GOC in Veenendaal de jaarlijkse update over grafische standaardisatie plaats. Vorig jaar rond deze tijd introduceerden we de nieuwe GWG 2015 PDF-specificaties en kondigden we een pilotperiode af. Ook keken we voor het eerst naar de vernieuwde ISO 12647-2 druknorm, waarbij werd besloten een werkgroep in het leven te roepen die zich over de implementatie zou buigen.
Tijdens deze bijeenkomst kijkt het CMBO hoe ver het inmiddels staat met de nieuwe PDF-profielen en naar de resultaten van de pilotperiode. Ook worden de eerste uitkomsten van de PDF Survey gepresenteerd, de enquête die de Ghent PDF Workgroup (GWG) onder een groot aantal gebruikers van PDF-workflows heeft gehouden.
In het tweede deel van de bijeenkomst worden de eerste bevindingen van de CMBO-werkgroep ISO 12647-2 gepresenteerd. Gebleken is, dat het succesvol toepassen van de nieuwe norm afhangt van een groot aantal factoren, zoals het soort papier, de gebruikte inkt, het juiste meetsysteem en het correcte normlicht.

Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur De GWG 2015 PDF-specificaties – Peter Korsmit (RotoSmeets) en Menno Mooy (ISI), met o.a.:
– eerste resultaten PDF Survey
– de verschillen tussen PDF/X1a en PDF/X-4
– te verwachten updates op Printarena.nl
– Ghent Output Suite V50 (update van 27-1-2017)
– PDFX Ready online tools en demo
– eerste ervaringen pilotperiode
– resultaten PDF/X-4- 4all project
– discussie over toekomstige ontwikkelingen PDF specificaties
17.00 uur De vernieuwde ISO 12647-2 druknorm – Herman Hartman (SignPro Benelux) en Fons Put (VIGC), met o.a.:
– de nieuwe kleurprofielen
– de nieuw manier van kleur meten
– eisen aan je apparatuur
– de invloed van papier (optische witmakers)
– proeven volgens de nieuwe standaard
– geschiktheid inkten voor standaardisatie
– eerste ervaringen uit de praktijk
– beleid van de certificerende instellingen
18.00 uur Netwerkborrel

Datum
15 juni 2017

Locatie
GOC, De Schutterij 10, 3905 PL Veenendaal

Aanmelden
kan via de site van het CMBO (http://www.cmbo.nl/evenementen/cmbo-event-grafische-standaardisatie-2/)

 

 


« Ga terug naar het nieuws