Inrichten van een brandportal

Het inrichten van een brandportal hoeft niet ingewikkeld te zijn. Eenvoudig beginnen met een ambitieus doel! Zo zien wij dat bij ISI Publishing Innovators. Want aan de keuze voor een brandportal gaat altijd een organisatie vraag vooraf. Wat wil de organisatie met een brandportal bereiken? Wat is belangrijk? Zijn er knelpunten die opgelost moeten worden? Door verder te vragen, komt de ambitie meestal scherp in beeld. Omdat een standaard ISI brandportal basis of pro al veel functionaliteiten biedt, is die stap over het algemeen een goed begin. Soms adviseren wij een brandportal advanced en is ISI flexibel als het gaat om maatwerk. Daarbij ontwikkelen wij met de ISI Connector slimme API’s voor de koppeling met andere systemen. Er is veel mogelijk. Ook dan is ons advies, begin eenvoudig.

Inrichten van een brandportal begint met een goede voorbereiding

Aan de hand van de waarom-vragen krijgen wij een beeld van de inrichting van een brandportal. Dit beeld vertalen wij in een advies en globaal plan van aanpak. Als dit plan aansluit bij de wensen, werken wij het uit. Daarnaast kunnen wij dan de eerste stappen gaan zetten. Daarvoor is het belangrijk om de huisstijl en de meest gebruikte communicatiemiddelen te inventariseren. Daarmee maakt ISI een interactief huisstijl handboek met een eerste template. Zodat jij als toekomstig beheerder en gebruiker de kracht van een ISI brandportal gaat ervaren. Omdat wij het enthousiasme in de praktijk zien groeien, komen de ideeën vanzelf.

inspiratiewall

Als de basis op orde is, komt vervolgens de ambitie in beeld

Er zijn verschillende redenen te bedenken om medewerkers zelf communicatiemiddelen te laten vormgeven en produceren. Daarbij kun je denken aan social media, time-to-market en een decentrale organisatie. Omdat huisstijl drukwerk meestal een routine inkoop betreft, is het vermijden van administratief werk ook een argument. Omdat de visuele identiteit en de inkoopbudgetten bewaakt moeten worden, is loslaten echter niet altijd eenvoudig. Ook kijken interne vormgevers of externe reclamebureaus of DTP-studio’s graag mee. Omdat wij de ISI Brandportals vanuit de praktijk hebben ontwikkeld, zijn we voorbereid op die vragen. Zo worden de werkwijzen, rechten en autorisaties in jouw organisatie in kaart gebracht. Daarmee brengt ISI advies uit. Jouw organisatie beslist vervolgens over de inrichting.

Bij het inrichten van een nieuwe brandportaloplossing wordt er altijd veel aandacht gegeven aan de analysen van de processen en de procedures in een organisatie. De toegang tot een ISI Brandportal, de opzet van de productcatalogus en de autorisatie van de personalisatie, vormgeving en het bestellen van communicatiemiddelen wordt gestructureerd en ingericht volgens de werkwijze die de organisatie wil hanteren.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van een brandportal voor jouw organisatie? Klik hier…

Wil je meer weten over onze brandportal cloudoplossingen? Klik hier...
Implementatie
Het implementatietraject

Inrichten van een brandportal

ISI Publishing Inovators Reacties uitgeschakeld voor Inrichten van een brandportal
Het inrichten van een brandportal hoeft niet ingewikkeld te zijn. Eenvoudig beginnen met een ambitieus doel! Zo zien wij dat bij ISI Publishing Innovators. Want aan de keuze voor een…
Het implementatietraject

Implementatie van ISI Brandportal

ISI Publishing Inovators Reacties uitgeschakeld voor Implementatie van ISI Brandportal
De implementatie van een ISI Brandportal. Omdat het succes van een brandportal afhankelijk is van de implementatie hechten wij hier veel waarde aan. Als cloud-oplossing kunnen wij de software gemakkelijk…