Casestudy: Personalisatie in grootformaat print door Transdev

Wat aan de personalisatie vooraf ging

De informatievoorziening inclusief personalisatie van diverse uitingen in het openbaar vervoer had over de gehele traject verbetering nodig. Hoe dit tot stand gekomen is en wat dit inhoud voor grootformaat print, wordt in deze casestudy of praktijkvoorbeeld, verteld.

Achtergrond

Transdev Nederland geeft mensen de vrijheid om te reizen. Als toonaangevend mobiliteitsbedrijf is Transdev actief in het hele land onder diverse merknamen zoals Connexxion, Hermes en Witte Kruis.

In Nederland maakt Transdev dagelijks vijfhonderdduizend reizen mogelijk. Ze dragen bij aan een betere wereld door te investeren in schoon vervoer. De elektrische busvloot is de grootste van Europa. Met bussen, treinen en taxi’s verbinden ze mensen en zorgen ze dat je veilig, goedkoop en snel reist.

Om de informatievoorziening omtrent alle vervoersbewegingen in goede banen te leiden en de reizigers van de juiste informatie te voorzien werken Transdev en ISI al jaren samen.

De grote hoeveelheid data die leidt tot reizigersinformatie wordt door middel van database publishing al jaren omgezet naar haltevertrekstaten. Ondanks het geautomatiseerd  samenstellen, bleef het proces bewerkelijk, duur en inflexibel. Daarnaast werd de opmaak van de abri infopanelen uitbesteed aan een ontwerpbureau. Dit heeft ertoe geleid dat Transdev in 2019 een aanbesteding heeft uitgeschreven om het proces nog verder te automatiseren.            

De behoefte

In de nieuwe situatie moeten de volgende zaken worden opgelost:

 • Verleggen werkzaamheden van centraal naar decentraal
 • Automatiseren haltevertrekstaten én abri infopanelen
 • Kortere doorlooptijden
 • Selfservice voor medewerkers van verschillende concessies, ze bestellen zelf hun uitingen
 • Meer grip op de huisstijl langs de weg
 • Verlaging totale kosten voor de reisinformatie

In de uitvraag sprak Transdev de wens uit om met één partij zaken te doen, eventueel met onderaannemers.

In de oude situatie werkte Transdev al samen met Forty-Five en Zalsman voor de productie van de abri infopanelen en de haltevertrekstaten. Beide organisaties zijn ook goede relaties van ISI, wat ertoe geleid heeft dat ISI als hoofdaannemer heeft ingeschreven met Forty-Five en Zalsman als productiepartners.

De oplossing

Samen met Transdev hebben we de werkprocessen in kaart gebracht en onderzocht welke handelingen we konden automatiseren. Dit heeft geleid tot een bestelportaal waarin:

 • De haltevertrekstaten automatisch worden opgemaakt
 • De abri infopanelen automatisch worden opgemaakt
 • Gebruikers items kunnen wijzigen, inzien en bestellen
 • De bestelde items automatisch de productie in worden gestuurd
 • Alle items per concessie zijn gegroepeerd

Nu het portaal staat en de koppeling met de productiepartners gereed is, kunnen concessiehouders eenvoudig hun concessie beheren. Of het nu gaat om een complete dienstregeling of de vervanging van slechts één haltevertrekstaat op de route, in het portaal zijn ze eenvoudig te bestellen.

Daarnaast zijn alle ontwerpen geüniformeerd. Op de abri infopanelen is ruimte gereserveerd voor vooraf bepaalde content blokken. Zodoende is er ruimte voor meerdere lijnen, advertenties of een routekaart. Voorheen werden deze op locatie pas samengesteld met losse pagina’s. Niet alleen is er een esthetisch voordeel behaald, ook kunnen de abri infopanelen op een duurzamer materiaal geproduceerd worden, waardoor ze langer meegaan en minder vaak vervangen hoeven te worden.

De besparing

Transdev heeft door te investeren in een bestelportaal een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

De besparing uit zich in de volgende zaken:

 • Intern:  1,5 FTE
 • Extern:  500 uren DTP voor de abri infopanelen en het verwerken van de haltevertrekstaten
 • De terugverdientijd is hiermee korter dan 1 jaar

“Met de ingebruikname van het bestelportaal hebben we onze doelstellingen zeker bereikt. We zijn nu veel beter in staat in te spelen op actuele ontwikkelingen en hebben een forse besparing gerealiseerd. De flexibiliteit van ISI gedurende het ontwikkelproces en de door hen aangedragen oplossingen hebben wij als zeer prettig ervaren.

Michiel Houthuijzen manager bedrijfsbureau Connexxion

Wil je meer weten over personalisatie in groot formaat print? Klik hier...


Webshop

Webshop

Een webshop of orderportaal heeft tegenwoordig een sleutelrol in het stroomlijnen van je processen. Bestanden…