Scroll Top

Neem voor meer informatie of een demo contact op met:

+31 (0)88 177 7777

Personalisatie in grootformaat print door Transdev: Cases ISI workflow oplossingen

De informatievoorziening inclusief personalisatie van diverse uitingen in het openbaar vervoer had over het gehele traject verbetering nodig. Hoe dit tot stand gekomen is en wat dit inhoud voor grootformaat print, wordt in deze casestudy “Personalisatie in grootformaat print door Transdev” toegelicht.

Achtergrond

Transdev Nederland geeft mensen de vrijheid om te reizen. Als toonaangevend mobiliteitsbedrijf is Transdev actief in het hele land onder diverse merknamen zoals Connexxion, Hermes en Witte Kruis.

In Nederland maakt Transdev dagelijks vijfhonderdduizend reizen mogelijk. Ze dragen bij aan een betere wereld door te investeren in schoon vervoer. De elektrische busvloot is de grootste van Europa. Met bussen, treinen en taxi’s verbinden ze mensen en zorgen ze dat je veilig, goedkoop en snel reist.

Om de informatievoorziening omtrent alle vervoersbewegingen in goede banen te leiden, en de reizigers van de juiste informatie te voorzien werken Transdev en ISI al jaren samen.

De grote hoeveelheid data die leidt tot reizigersinformatie wordt door middel van database publishing al jaren omgezet naar haltevertrekstaten. Ondanks het geautomatiseerd  samenstellen, bleef het proces bewerkelijk, duur en inflexibel. Daarnaast werd de opmaak van de abri infopanelen uitbesteed aan een ontwerpbureau. Dit heeft ertoe geleid dat Transdev in 2019 een aanbesteding heeft uitgeschreven om het proces van personalisatie in (grootformaat) print nog verder te automatiseren.

De behoefte

In de nieuwe situatie moeten de volgende zaken worden opgelost:

  • Verleggen werkzaamheden van centraal naar decentraal
  • Automatiseren haltevertrekstaten én abri infopanelen
  • Kortere doorlooptijden
  • Selfservice voor medewerkers van verschillende concessies, ze bestellen zelf hun uitingen
  • Meer grip op de huisstijl langs de weg
  • Verlaging totale kosten voor de reisinformatie

In de uitvraag sprak Transdev de wens uit om met één partij zaken te doen, eventueel met onderaannemers. In de oude situatie werkte Transdev al samen met Forty-Five en Zalsman voor de productie van de abri infopanelen en de haltevertrekstaten. Beide organisaties zijn ook goede relaties van ISI, Dit heeft ertoe geleid dat ISI als hoofdaannemer heeft ingeschreven met Forty-Five en Zalsman als productiepartners.

De besparing

Transdev heeft door te investeren in een bestelportaal een aanzienlijke besparing gerealiseerd. De besparing uit zich in de volgende zaken:

  • Intern:  1,5 FTE
  • Extern:  500 uren DTP voor de abri infopanelen en het verwerken van de haltevertrekstaten
  • De terugverdientijd is hiermee korter dan 1 jaar
“Met de ingebruikname van het bestelportaal hebben we onze doelstellingen zeker bereikt. We zijn nu veel beter in staat in te spelen op actuele ontwikkelingen en hebben een forse besparing gerealiseerd. De flexibiliteit van ISI gedurende het ontwikkelproces en de door hen aangedragen oplossingen hebben wij als zeer prettig ervaren.“

Michiel Houthuijzen, manager bedrijfsbureau Connexxion